Tùy theo mùa vụ một số loài hoa sẽ không luôn có sẵn tùy khoảng thời gian trong năm và chúng tôi sẽ thực hiện việc thay thế một vài loại hoa khác với màu sắc và giá trị tương đương.

CERA FLOWER luôn cố gắng nỗ lực để sản phẩm tạo ra được đẹp mắt và giống mẫu thiết kế hoặc theo mô tả trong đơn hàng. Các yêu cầu đặc biệt trong mô tả đơn hàng nếu không có xác nhận của tư vấn viên hoặc số lượng hoa sẽ không được đảm bảo. 

Việc thay thế có thể được thi hành bằng cách thay thế loại hoa khác và điều chỉnh bố cục hoa để có được thiết kế tương tự theo thứ tự ưu tiên về sở thích màu sắc của khách hàng, phong cách tổng thể và các loại hoa cụ thể. 

Việc thay thế màu sắc của cùng một loại hoa trong trường hợp thay thế sẽ được thực hiện để bảo đảm màu sắc và hiệu quả thẩm mỹ không bị thay đổi nhiều.Tuy nhiên bố cục sắp xếp hoa một cách hợp lý, có tính thẩm mỹ sẽ được ưu tiên hơn màu sắc.

Để tránh trường hợp gặp khó khăn trong việc cung cấp loại hoa như yêu cầu, CERA FLOWER khuyến khích khách hàng cung cấp một lựa chọn thay thế yêu thích thứ hai. 

Trong các trường hợp thay thế hoa, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo giá trị của đơn hàng thay thế luôn được giữ đúng như đơn hàng gốc.

Bất kỳ khiếu nại vể chất lượng xin chụp và gửi một hình ảnh xác nhận khiếu nại của mình là có sơ sở trong vòng 3 ngày và chúng tôi sẽ tìm biện pháp giải quyết. Các khiếu nại nhận được quá thời gian quy định trên sẽ được xem xét cụ thể từng trường hợp trên cơ sở cá nhân.